24/07/2023

CONCURS! CSRJ te trimite la Miyavi

1220x370

Te trimitem la concertul Miyavi!

„Chitaristul Samurai” vine pentru prima oară în România pe 23 Septembrie în cadrul celei de-a X-a ediții Asia Fest. Miyavi pune suflet în fiecare piesă pe care o compune iar spectacolul său este energic și electrizant de fiecare dată.

Ai șansa să câștigi o invitație dublă pentru a merge la concert!

Dacă vrei să intri în concurs:
1. Like și share la postare (click aici)
2. Like / Follow la CSRJ (click aici)
3. Dă tag în comentarii prietenului alături de care vrei sa te bucuri de concert si spune-ne care este melodia ta preferată de la Miyavi.


ATENȚIE!

La concurs poate participa orice persoană, care a împlinit vârsta de 18 ani, cu condiția să poată ajunge pe 23 Septembrie la București și să participe la concert. Înscrierile încep astăzi și se vor încheia în data de 7 august la ora 19:00. Câștigătorii vor fi aleși aleatoriu și vor fi anunțați printr-un mesaj privat și în story pe pagina noastră.

Vă așteptăm!


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „Te trimitem la concertul Miyavi!

ORGANIZATĂ DE UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ prin CENTRUL DE STUDII ROMÂNO-JAPONEZE “ANGELA HONDRU”

Perioada de desfasurare: 24 iulie 2023, ora 19:00:00 pana la 07 august 2023, ora 19:00:00

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Campania „Te trimitem la concertul Miyavi!” („Campania”) este organizata si desfasurata de catre Universitatea Romano-Americana – Centrul de Studii Romano-Japoneze “Angela Hondru” („Organizatorul”), cu sediul social in Bucuresti, Expozitiei, Nr. 1B, sector 1, Bucuresti, CUI 9081408
 • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos („Regulamentul Oficial„).
 • Regulamentul Oficial este intocmit si publicat conform legislatiei aplicabile din Romania pe website-ul www.csrj.ro, de asemenea poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise la adresa de email [email protected], pe toata durata de desfasurare a Campaniei.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial in orice moment dupa cum considera necesar, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestora pe website-ul: www.csrj.ro.

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 • Campania se va desfasura:

În mediul online, pe paginile oficiale de Facebook și Instagram ale Centrului de Studii Romano-Japoneze “Angela Hondru”, conturile fiind urmatorele: https://www.facebook.com/csrjAH, https://www.instagram.com/csrj_dsa/.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania va avea loc in perioada 24 iulie 2023, ora 19:00:00 – 07 august 2023, ora 19:00:00, denumita in continuare “Perioada de Activare”. Toate inregistrarile primite in afara Perioadei de Activare vor fi descalificate automat.

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi Perioada de Activare a Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe website-ul: www.csrj.ro

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetatenilor romani sau straini, avand domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania si varsta implinita de 18 ani la data inceperii Campaniei care indeplinesc toti pasii urmatori:

– dau like și share la postare realizata pe paginile de Facebook sau Instagram ale Centrului de Studii Romano-Japoneze “Angela Hondru”

– dau follow paginii de Facebook sau Instagram a Centrul de Studii Romano-Japoneze “Angela Hondru” (https://www.facebook.com/csrjAH, https://www.instagram.com/csrj_dsa/)

– Mentioneaza cu tag, intr-un comentariu la postare, prietenul alaturi de care vrea să mearga la concertul Miyavi si mentioneaza melodia preferata de la Miyavi.

Organizatorul poate exclude orice participant la Campanie care efectueaza actiuni rau intentionate (spre exemplu foloseste conturi false sau duplicate sau aduce injurii Organizatorului, Partenerilor ori Campaniei).

4.2. Excluderea unor categorii de participanti:

 1. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
 2. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
 3. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA

5.1.  In cadrul Campaniei se va acorda 1(unu) premiu catre 1(unu) castigator individual, constând în ……………………..

Valoare totala estimata a premiului acordat in cadrul prezentei Campanii este de 360 lei (TVA inclus).

5.2. Nu se va acorda contravaloarea in bani a premiului din Campanie; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In acest caz, se va desemna un alt castigator.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI. PROCEDURA DE VALIDARE SI ACORDARE A PREMIILOR

6.1. Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

 1. Sa indeplineasca conditiile de participare stipulate in sectiunea 4 a prezentului Regulament Oficial;
 2. Sa se înscrie în campanie respectând pasii urmatori:

– dau like și share la postare realizata pe paginile de Facebook sau Instagram ale Centrului de Studii Romano-Japoneze “Angela Hondru”

– dau follow paginii de Facebook sau Instagram a Centrul de Studii Romano-Japoneze “Angela Hondru” (https://www.facebook.com/csrjAH, https://www.instagram.com/csrj_dsa/)

– Mentioneaza cu tag, intr-un comentariu la postare, prietenul alaturi de care vrea să mearga la concertul Miyavi si mentioneaza melodia preferata de la Miyavi

6.2 Premiile nu se pot acorda in situatiile in care comentariile sunt șterse de catre participant, indiferent de motiv.

6.3. Castigatorul Premiului Campaniei va fi selecționat aleatoriu, prin tragere la sorti electronica (in prezenta unui reprezentant al Organizatorului si a unui avocat) in data de 8 august 2023, la punctul de lucru al Organizatorului mentionat la art. 1.1, prin intermediul aplicatiei random.org. In extragere, vor intra toate inscrierile valide din  Perioada de Activare. Pentru premiu se va extrage 1 (unu) castigator principal si 3 (trei) castigatori de rezerva.

6.4. In vederea desemnarii castigatorului, Organizatorul va centraliza comentariile care indeplinesc toate conditiile de participare la tragerea la sorti, conform prezentului Regulament Oficial, in vederea realizarii extragerii. Ulterior, Organizatorul contacteaza castigatorul in vederea stabilirii detaliilor pentru expedierea premiului.

6.5. Un participant se poate înscrie o singură dată în campanie indeplinind toti pasii mentionati la punctul 6.1.(b). Acesta se poate inscrie in Campanie atat pe pagina de Facebook, cat si pe pagina de Instagram a Organizatorului avand, astfel, sanse duble de castig. Câștigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți dintre toate inscrierile valide ale participantilor, prin sistemul online www.random.org, în termen de 24 de ore de la încheierea concursului.           Organizatorul se angajează să contacteze fiecare potențial câștigător prin intermediul contului de Facebook/Instagram, de pe care potențialul castigator s-a inscris in campanie (mesaj privat), în termen de 48 de ore de la finalizarea tragerii la sorți și să transmită către aceștia detalii privind intrarea in posesia premiului.

6.6. Numele castigatorului va fi publicat pe site-ul www.csrj.ro, in maxim 30 zile lucratoare de la validarea castigatorilor.

6.7. Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator al premiului acordat prin tragere la sorti, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • Potentialii castigatori, desemnati in cadrul tragerii la sorti, vor fi contactați în vederea validării castigatorului si pentru comunicarea conditiilor de atribuire a premiului. Reprezentantul Organizatorului care va contacta câștigătorul, isi va dezvalui identitatea si îl va anunta ca este potential castigator al premiului Campaniei. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, reprezentantul Organizatorului ii va comunica, fara echivoc, persoanei care urmeaza să revendice premiul, faptul ca niciun potential castigator dintre cei selectați, nu va fi declarat castigator, pana cand nu este validat final, conform prevederilor Regulamentului.
 • Pentru revendicarea premiului, potentialul castigator trebuie sa comunice organizatorului: nume, prenume, adresa de e-mail și sa confirme ca are peste 18 ani. Organizatorul verifica indeplinirea conditiilor de participare la Campanie si trimite pe adresa de email, declaratia de castigator pentru invitatia dubla la concertul Miyavi.
 • Persoana declarată câștigătoare, validată final de către Organizator, va expedia in termen de 1 (una) zi lucratoare, la adresa de email sau Facebook/Instagram indicata in momentul revendicarii premiului, o copie lizibila a cartii de identitate/pasaportului, precum si va confirma, în scris,  faptul ca isi exprima acordul pentru colectarea, prelucrarea si stocarea datelor sale personale care au fost comunícate Organizatorului campaniei si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului, in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale.
 • În cazul neîndeplinirii condițiilor de intrare în posesia premiului, a refuzului îndeplinirii sau a lipsei răspunsului persoanei selectată ca primă opțiune, Organizatorul va urma aceeași procedură cu persoana selectată pe locul următor.
 • Neindeplinirea conditiilor stipulate mai sus de catre castigatorul desemnat ca rezerva, atrage dupa sine descalificarea castigatorului, premiul ramanand la dispozitia Organizatorului

6.8 Dupa incheierea Campaniei si distribuirea premiilor, dupa cum este mentionat mai sus, orice obligatie a Organizatorului fata de participantii la concurs inceteaza sa mai existe.

 

SECTIUNEA 7. RASPUNDERE

7.1. Prin participarea la Campanie, toti participanții si potențialii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestuia atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si a eventualilor castigatori.

7.2. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare, ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

7.3. Organizatorul nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu Premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

 

SECTIUNEA 8. DATELE CU CARACTER PERSONAL

8.1.    Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018.

8.2.Tuturor participantilor la campania „„Te trimitem la concertul Miyavi!”” le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul UE 679/2018 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (”Regulamentul”), iar organizatorul, care actioneaza in calitatea de operator de date cu caracter personal, doreste sa fie cat mai transparent cu privire la modul in care colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor.

 • Datele personale (nume, prenume și adresa e-mail), furnizate direct, prin confirmare, de catre potențialii câștigători sunt colectate si sunt prelucrate de Organizator cu respectarea strictăa confidentialitatii acestora.
 • Temeiul juridic pentru prelucrare il reprezinta interesul legitim privind organizarea Campaniei si obligatia legala a Organizatorului in ceea ce priveste obligatiile fiscale aferente si cele privind normele de convietuire sociala, a ordinii si linistii
 • Organizatorul se obliga sa nu includa in baza sa de date sau sa foloseasca datele persoanelor care au participat la Campanie in alte scopuri decat cele declarate la momentul colectarii acestora, conform acestui
 • Destinatarii datelor colectate prin derularea Campaniei sunt imputerniciti ai Organizatorului precum: partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, inclusiv Partenerii desemnati in aceasta Campanie implicati in desfasurarea si organizarea Campaniei, acordarea premiilor, avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;
 • Numele si prenumele castigatorilor premiului mentionat in Prezentul Regulament va fi facut public pe site-ul csrj.ro, conform obligatiilor impuse Organizatorului de OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata , in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data validarii.
 • Scopurile prelucrarii datelor mentionate sunt: desfasurarea Campaniei, atribuirea premiului castigatorului, inregistrarea castigatorului campaniei, realizarea de rapoarte statistice anonime cu privire la participanti, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la prezenta Campanie, executarea obligatiilor legale aferente sau a altor actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, acestea din urma doar daca persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc in acest
 • Dupa data incetarii Campaniei, baza de date cu Participantii in Campanie va fi administrata astfel: pentru participantii care nu au fost desemnati castigatori, datele lor personale se vor distruge urmand a se consemna distrugerea acestora intr-un proces verbal de stergere a
 • Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata de prelucrarea datelor sale personale, are, conform Regulamentului, urmatoarele drepturi: (i) dreptul de acces la date, (ii) dreptul la rectificare, (iii) dreptul la stergerea datelor, (iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii, (v) dreptul la portabilitatea datelor, (vi) dreptul de opozitie, (vii) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate inclusiv crearii de profiluri, (viii) dreptul de a va adresa autoritatii de supraveghere si justitiei si in acest sens ca puteti adresa cu o cerere scrisa catre Organizator la adresa de email [email protected]
 • Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie).
 • De asemenea, persoanele vizate pot sa-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opozitie, de retragere a consimtamantului).
 • Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania [email protected]
 • Prin participarea la prezenta Campanie, se considera ca Participantii au parcurs si luat la cunostinta informarea privind prelucrarea datele lor personale (respectiv cele mentionate mai sus) in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului prezentei

 

SECTIUNEA 9. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale.

 

SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 11. EXEMPLARELE REGULAMENTULUI OFICIAL

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Organizator, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat intr-un exemplar original, astăzi 24.07.2023

 

Universitatea Româno-Americană